Meie privaatsuspoliitika

Jõustumise kuupäev: 25.04.2023

1. SISSEJUHATUS

KB Auto on sõidukite ja varuosade müügifirma, mis pakub uusi ja kasutatud sõidukeid ning varuosi. Hindame oma klientide privaatsust ja oleme pühendunud nende andmete kaitsmisele. See privaatsuspoliitika sisaldab teavet selle kohta, kuidas KB Auto haldab isikuandmeid, mida saadakse meie (potentsiaalsetelt) klientidelt, koostööpartneritelt, veebisaitidelt ja/või kolmandatelt osapooltelt, et pakkuda erinevaid teenuseid ja tooteid. KB Auto OÜ (registrikood 11430778, asukohaga Kooli tn 10, Rummu alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond, 76102 EESTI ("KB Auto", "meie") on teie isikuandmete vastutav töötleja, kui ei ole väljendunud teisiti. KB Auto tegutseb peamiselt läbi www.kbauto.ee, www.kbautoparts.com, www.hidromek.ee, www.fordtrucks.ee ja meie sotsiaalvõrgustiku aliaste (nt Facebook, Instagram). Me töötleme teie isikuandmeid vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale koos KB Auto müügitingimustega ja kehtivate seadustega, sealhulgas üldise andmekaitsemäärusega. Kui teil on küsimusi või muresid seoses käesoleva privaatsuspoliitika või meie praktikatega teie isikuandmete osas, palun võtke meiega ühendust aadressil sales@kbauto.ee.

2. ULATUS 
Isikuandmed on igasugune teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava elava isikuga. Erinevad andmeelemendid, mis kogumina võivad viia kindla isiku tuvastamiseni, loetakse samuti isikuandmeteks. Teie andmeid kogutakse, kui te neid meie veebisaidi teatud osades esitate, näiteks kontaktvormi kaudu. Nende osade eesmärk on ilmne punktis, kus te oma isikuandmeid esitate, ja KB Auto kasutab teie teavet ainult nendeks konkreetseteks eesmärkideks, kui edasine töötlemine on lubatud. Teie andmeid võidakse samuti koguda kolmandatelt osapooltelt, nagu sotsiaalmeedia platvormid (nt Facebook, Instagram), mis võivad jagada teavet selle kohta, kuidas te suhtlete meie sotsiaalmeedia sisuga (nt meeldimised, kommentaarid). Lisaks, kui olete potentsiaalne klient või klient (või selle esindaja), kogume isikuandmeid, mis on vajalikud meie teenuste osutamiseks.

3. KOGUTUD ISIKUANDMED, NENDE OTSTARBE JA ÕIGUSLIKUD ALUSED

3.1 Andmed, mis on kogutud AML/KYC protsessi käigus

KB Auto on Eesti ettevõte, mis on pühendunud pakkuma oma klientidele kvaliteetset müügikogemust. Selleks, et tehingud makseasutuste ja pankade vahel sujuksid takistusteta, rakendame rahapesu tõkestamise (AML) ja oma klienti tundma õppimise (KYC) standardeid. Seetõttu kogume ja töötleme teatud isikuandmeid, mida võime jagada litsentseeritud finantsasutustega, et tagada sujuvad, katkematud ja kiired maksed. Kliendiandmete küsimustiku eesmärk on luua selged ja usaldusväärsed suhted KB Auto ja meie klientide vahel.

3.2 Päringud ja vastused

Kui võtate meiega ühendust päringuga KB Auto kontaktvormi kaudu meie veebisaidil või võtate meiega ühendust e-posti või telefoni teel, töötleme teie kontaktandmeid ja sõnumi sisu, et vastata teie päringule. Andmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek, mille annate meiega ühendust võttes. Teie andmeid võidakse edasi töödelda lepingu alusel, et läbirääkimisi pidada ja sõlmida meiega leping meie toodete või teenuste ostmiseks.

3.3 Leping

KB Auto võib töödelda teie isikuandmeid meie toodete ja teenuste osutamise eesmärgil vastavalt meie müügitingimustele. Töödeldavad andmed võivad olla klientide / potentsiaalsete klientide või nende esindajate ees- ja perekonnanimi, organisatsioon, ametinimetus või -roll, kontori aadress, e-posti aadress, telefoninumber, pangaarve number ja muu makseteave, maksuteave, e-kirjavahetuse sisu jne. Isikuandmeid töödeldakse lepingu sõlmimise või täitmise alusel.

3.4 Turundustegevused

Turunduse eesmärgil (informatsiooniliste uudiskirjade, publikatsioonide ja/või turunduskommunikatsioonide saatmine) kogub KB Auto järgmisi isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, organisatsioon, ametikoht, riik, tellitud informatsioonilised publikatsioonid ja juurdepääs nendele. Otseturunduse eesmärgil töödeldavad isikuandmed töödeldakse teie nõusoleku ja/või KB Auto õigustatud huvide alusel (juhul, kui turundusteave saadetakse kliendile sarnaste teenuste kohta, mida oleme juba osutanud). Teavitame teid, et võite igal ajal turunduseks antud nõusoleku tagasi võtta. Seda saate teha, võttes meiega ühendust aadressil [sales@kbauto.ee].

3.5 Sotsiaalvõrgustikud

KB Auto sotsiaalvõrgustiku (st "Facebook" ja "Instagram" kontode) haldamise ja administreerimise eesmärgil kogub KB Auto järgmisi isikuandmeid, mille olete vabatahtlikult esitanud: teie sotsiaalvõrgustiku profiilinimi, profiilipilt, KB Auto kontole tehtud avalikud kommentaarid, teie päringute teema ja tekst, kui neid on. Nimetatud isikuandmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel (teie soovil, et anda teile vastus või teie valik kommenteerida) ja KB Auto õigustatud huvide alusel suhelda meie jälgijatega. Selliseid isikuandmeid säilitatakse seni, kuni KB Auto kontot kasutatakse aktiivselt KB Auto poolt, kui te ise ei kustuta oma isikuandmeid varem. KB Auto võib oma äranägemisel kustutada teie tegevuse KB Auto kontodelt, kui esitatud sisu rikub sotsiaalmeedia platvormi tingimusi või KB Auto õigusi või huve. Sotsiaalvõrgustikes töödeldavate isikuandmete osas peaksid isikud samuti tutvuma vastava sotsiaalvõrgustiku platvormi privaatsuspoliitikaga.

3.6 Õigusnõuded

Vajadusel võime töödelda teie isikuandmeid selleks, et luua, teostada või kaitsta õigusnõudeid, mis tulenevad või on seotud lepinguga meie ja teie (või teie esindatava ettevõtte) vahel, tuginedes meie õigustatud huvile. Selleks võime töödelda kõiki meile kättesaadavaid isikuandmeid, nagu klientide / potentsiaalsete klientide või nende esindajate ees- ja perekonnanimi, organisatsioon, ametinimetus või -roll, kontori aadress, e-posti aadress, telefoninumber, pangaarve number ja muu makseteave, maksuteave, e-kirjavahetuse sisu jne

4. TEIE ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Me töötleme teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks, mis on eespool kirjeldatud. Enamik teie isikuandmeid säilitatakse kuni lepinguliste suhete lõppemiseni meiega. Siiski võime mõnda teie isikuandmetest säilitada kauem, kui see on vajalik meie õigustatud huvide saavutamiseks või kui seadus seda nõuab. Näiteks säilitame raamatupidamise algdokumendid (nagu lepingud ja arved) 7 aastat alates finantsaasta lõpust, mil äritehing kanti meie pearaamatusse. Lepingulistesse suhetesse puutuvaid isikuandmeid võidakse säilitada kuni 10 aastat pärast lepinguliste suhete lõppemist, arvestades nõuete aegumistähtaegade maksimaalset kestust. Mõnel juhul võidakse isikuandmeid säilitada pikema aja jooksul, kui isikuandmete säilitamine on vajalik meie või kolmandate osapoolte õigustatud huvide kaitsmiseks, nt õigusvaidluse korral. Kui teie andmete säilitamine ei ole enam vajalik töötlemise eesmärkide saavutamiseks, kustutatakse teie andmed püsivalt.

5. TEIE ISIKUANDMETE JAGAMINE JA ÜLEKANDMINE

Me teeme parima, et hoida teie andmed turvalised ja nõuame alati kõrget turvalisuse ja konfidentsiaalsuse taset oma töötajatelt ja partneritelt. Võime jagada teatud kategooriaid teie isikuandmetest:

  • Kolmanda osapoole müügiportaalidega, et pakkuda teile meie teenuseid.
  • Usaldusväärsete teenusepakkujatega, kui nad osutavad meile või teile meie nimel teenuseid meie juhiste alusel, nagu pilvepõhised teenusepakkujad, õigusteenuste pakkujad, raamatupidamisteenuste pakkujad jne. Me kontrollime ja jääme alati vastutavaks teie isikuandmete kasutamise eest.
  • Meie partneritega, kes varustavad meid analüütikavahenditega (kes võivad pääseda juurde statistilistele sirvimisandmetele).
  • Avalikele asutustele, kui seadus nõuab isikuandmete avalikustamist või seadusliku päringu täitmiseks.
  • Seoses ühinemise, omandamise või meie äri või selle osa(de) müügiga.
  • Reeglina ei edasta me teie isikuandmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. Kui me seda siiski teeme, kasutame piisavaid kaitsemeetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks, nagu Euroopa Komisjoni kehtestatud standardlepingu klauslid ülekannete jaoks.

6. TEIE ÕIGUSED

Teil on igal ajal õigus teostada järgmisi õigusi seoses teie isikuandmete töötlemisega:

(i) Juurdepääsuõigus: Teil on õigus taotleda juurdepääsu igasugustele andmetele, mida saab pidada teie isikuandmeteks. See hõlmab õigust teada saada, kas me töötleme teie isikuandmeid, milliseid isikuandmete kategooriaid me töötleme, eesmärki ja õiguslikku alust, millele meie andmetöötlus tugineb.

(ii) Parandamisõigus: Teil on õigus nõuda, et me parandaksime teie isikuandmeid, kui need on ebatäpsed või puudulikud.

(iii) Vastuväiteõigus: Teil on õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, kui teie isikuandmete töötlemine põhineb õigustatud huvil.

(iv) Kustutamisõigus: Teil on samuti õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist, teatud seaduslike erandite alusel, kui isikuandmed ei ole enam vajalikud eesmärkidel, milleks neid koguti, või kui peate töötlemist ebaseaduslikuks.

(v) Andmete ülekandmise õigus: Kui me töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel või vastastikuse lepingulise suhte põhjal, võite taotleda, et me edastaksime teile need isikuandmed struktureeritud, laialdaselt kasutatavas ja masinloetavas vormingus. Lisaks võite taotleda, et isikuandmed edastataks teisele vastutavale töötlejale. Pidage meeles, et viimast saab teha ainult juhul, kui see on tehniliselt teostatav.

(vi) Töötlemise piiramise õigus. Mõnel juhul võite

Palun pange tähele, et mõned ülalnimetatud õigused võivad olla piiratud juhtudel, kui meie õigustatud huvid või seaduslikud kohustused ületavad teie huve ja õigusi (eriti seoses meie õiguste teostamise ja kaitsmisega või meie seaduslike ja regulatiivsete kohustuste täitmisega).

Kui teil on kaebusi selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, või kui soovite lihtsalt rohkem teada saada meie andmetöötlustegevustest, võtke igal ajal ühendust meie andmekaitseametnikuga järgmistel kontaktandmetel: [sales@kbauto.ee], või KB Auto OÜ, registrikood 11430778, Kooli tn 10, Rummu alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond, 76102 EESTI.

Kui arvate, et teie isikuandmete käsitlemisel on probleeme, on teil õigus esitada kaebus oma riiklikule andmekaitseasutusele ELis/EMP-s. Eestis on see Andmekaitse Inspektsioon. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed leiate siit: www.aki.ee.

7. TURVAMEETMED

Kasutame mõistlikke turvameetmeid (sealhulgas füüsilisi, elektroonilisi ja administratiivseid), et kaitsta teie isikuandmeid kaotuse, hävimise, väärkasutuse ning volitamata juurdepääsu või avalikustamise eest. Näiteks anname juurdepääsu teie isikuandmetele ainult volitatud töötajatele ja alltöövõtjatele, kes vajavad neid oma ülesannete täitmiseks. Palun arvestage, et kuigi me võtame mõistlikke samme teie isikliku teabe turvalisuse kaitsmiseks, ei kõrvalda ükski süsteem täielikult kõiki võimalikke turvariske.

8. UUENDUSED

Aeg-ajalt võime seda privaatsuspoliitikat uuendada, et kohandada seda võimalike muudatustega. Sellisel juhul teavitame teid e-posti teel, mille olete meile edastanud. Käesolev privaatsuspoliitika viimati uuendatud kuupäev on näidatud ülal "Viimati uuendatud" kuupäeval.